Verkiezingsprogramma 2018

Het volledige verkiezingsprogramma 2018 van CD&V Heist-op-den-Berg kan je vinden op de site van CD&V.
Als nieuwkomer maakt Ilse met veel enthousiasme deel uit van “het schrijfgroepje”. Dit groepje heeft met o.a. de input van de verschillende toekomstateliers en de speerpunten de vertaalslag gemaakt naar een volledige verkiezingsprogramma.

Naast haar inhoudelijke input, met op tijd en stond een kritische noot, houdt Ilse zich ook bezig met de lay-out en visualisatie van het programma op de website van CD&V Heist-op-den-Berg.

Ilse wil zich vooral inzetten voor:

Goede dienstverlening

Een klantvriendelijke en bereikbare dienstverlening in het centrum en in de deelgemeentes, zowel offline als online.
Als expert gebruikerservaring is Ilse gewend om dag in dag uit de gebruiker centraal te stellen en die een zo goed mogelijke ervaring te geven.

Open communicatie

Open communicatie in heldere taal, ook voor, tijdens en na (wegen)werken.
In heel veel organisaties, bedrijven, verenigingen, … is communicatie een probleem. Hoe communiceer je de juiste boodschap in de juiste bewoordingen naar de juiste doelgroep. Een oefening die steeds heel doordacht en met het nodige denkwerk dient aangepakt te worden.

Toegankelijkheid

Gebouwen, diensten en openbare ruimtes toegankelijk voor iedereen.
Toegankelijkheid is één van Ilse haar stokpaardjes. Omdat Ilse zich -tijdens werkuren- vooral met digitale producten bezig houdt, had ze initieel vooral affiniteit met digitale toegankelijkheid. Ze zorgde er mee voor dat één van haar vorige werkgevers in juni 2013 gecertifieerd raakte voor toegankelijkheid. Tijdens een werkopdracht bij de Europese Commissie werd Ilse nog meer bewust van het belang van toegankelijkheid en de inspanning die Europa doet om Europa toegankelijk te maken voor iedereen. Momenteel verdiept Ilse zich in Inclusive design.
Toegankelijkheid gaat ook verder. Het is even belangrijk dat gebouwen, diensten en openbare ruimtes toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen die slecht te been zijn of slechtziend.

Zonder zwerfvuil

Een propere gemeente zonder zwerfvuil en sluikstorten, dat vindt Ilse belangrijk. Al maanden hangt er een affiche van Mooimakers voor het raam. Te vaak heeft Ilse tijdens het joggen gezien dat afval en blikjes worden achtergelaten in bermen, beken en graskanten. Dit heeft gevolgen voor ons milieu, het vee dat in de buurt staat te grazen of het vee dat ingekuild voedsel krijgt waar mogelijks restanten van blik in zitten.
Als we de toekomst van onze toekomstige generaties willen veilig stellen, dan moeten we ook aandacht besteden aan ons milieu. Een nultolerantie voor sluikstorten, dat is het wat Ilse wil.